Η εταιρία μας αναλαμβάνει πλέξιμο και ακτινολόγηση τροχών, μικρών η μεγάλων ποσοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.